Close

Projektový den a vyučování: Žijeme v Evropě

Červen 5, 2018

Projektový den a projektové vyučování s názvem „Žijeme v Evropě“ se na škole uskutečnil v úterý 29. května. Cílem je poznávání kulturních a sociálních odlišností mezi národy, poznávání toho, co nás spojuje a rozděluje v Evropě.

Žáci I. třídy si vybrali Španělsko, žáci V. třídy Švýcarsko a žáci VII. třídy Rumunsko. O vybraných zemích pak na internetu zjišťovali informace – polohu, státní symboly, významné osobnosti, historii,  zajímavosti ze sportu a jiné poznatky o vybrané zemi.

V den konání již měli žáci připravenou prezentaci, se kterou vystoupili. Jejich povídání bylo doplněno ukázkami videa, hudbou a národními tanci.

Den se dětem líbil a své dojmy z prezentace vyhodnotily s vyučujícími ve svých třídách.

Monika Šišková

prezentace projektu vystoupení před žáky školy

obraz prezebtace  

V rámci akce – Projektový den a projektové vyučování s názvem „Žijeme v Evropě“ – pořádané příspěvkovou organizací Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce. Záznamy mohou být zveřejněny na webu organizátora akce. Příspěvková organizace Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.