Close

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Duben 25, 2018

Dne 18. dubna 2018 proběhla na naší škole soutěž mladých cyklistů. Účastnili se jí žáci šestého až devátého ročníku. Před vlastní soutěží žáci nacvičovali jízdu zručnosti na překážkové dráze a procházeli si otázky z pravidel provozu na pozemních komunikacích. V den soutěže nám přálo počasí a všech dvanáct účastníků úspěšně absolvovalo praktickou i teoretickou část soutěže. Vítězem kategorie chlapců se stal Vítězslav Patráš, v kategorii dívek se na prvním místě umístila Dominika Csocsová. Na školní kolo navazovalo oblastní kolo soutěže pořádané v Přerově. Soutěž probíhala pod záštitou BESIP, teoretická část byla rozšířena o test z poskytování první pomoci. Naše družstvo složené ze dvou chlapců a dvou dívek  obsadilo výborné třetí místo. Všem čtyřem jmenovaným žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme k zisku třetího místa v této okresní soutěži.

Jaroslav Šiška