Close

DEN ROMŮ NA ZŠ SLADOVNÍ

Duben 18, 2018

V rámci Mezinárodního dne Romů, který je stanovený na 8. dubna, naše škola ve spolupráci s Charitou Kojetín připravila na 5. dubna svůj netradiční program, který byl součástí oslav tohoto dne.

Žáci Základní školy Sladovní se aktivně zapojili do připraveného programu, kde kromě romských tanců a básní zazněl i překrásný zpěv žákyně 1. ročníku OU a ZŠ v Křenovicích Kamily Červeňákové. Žáci naší školy přítomným hostům zarecitovali romské básně a seznámili je s romskou patronkou Kali Sára. Symbolizuje ji soška, která je uložená v místní katedrále ve sklepní kryptě v městečku Santes- Maries-De-La Mer ve Francii. Romové z celého světa přichází každý rok 23. května za Sárou, aby vzdali svůj dík této patronce. Kromě modlitby a zapálených svíček jí dávají i dary, různé šperky, šátky protkávané zlatem a další cenné věci. Tento zajímavý příběh, zaujal i přítomného biskupa Antonína Baslera.

Na závěr programu jsem všechny přítomné poprosila o toleranci, a zamyšlení se nad problémem soužití lidí různé barvy pleti. Vládla příjemná atmosféra, počasí bylo jak na objednávku, sluníčko krásně svítilo. Přítomní v průběhu oslav mohli ochutnávat speciality romské kuchyně.

Ve škole si naši žáci vytvořili strom tolerance národů. Vysvětlili jsme si, že každý národ bez rozdílů barvy pleti má na naší planetě své místo a všichni lidé jsou si rovni. Poděkování patří všem organizátorům, ale i účastníkům. Byla to velmi pěkná a vydařená akce.

Klára Pompová

asistentka pedagoga na základní škole Kojetín, Sladovní