Close

Velikonoční dílničky

Duben 10, 2018

Velikonoční dílničky se konaly v budově školy ve středu 28. 3. 2018. Děti se nejprve pod vedením naší asistentky paní Kláry Pompové krátce seznámily s velikonočními tradicemi a zvyky. Na prvním pracovišti se všichni s chutí pustili do výroby velikonoční dekorace – slepičky s vajíčkem. Rádkyní i pomocnicí jim zde byla Mgr. Monika Šišková. Na druhém stanovišti zdobili žáci velikonoční vajíčka různými technikami. Pod dohledem Mgr. Hany Jarmerové oblepili mladší žáci kraslice drobnými barevnými papírky, starší žáci si zvolili techniku malby temperovými barvami. Nejvíce se všechny děti těšily na tradiční pečení velikonočního cukroví. Pod vedením Dáši Panáčkové napekly zajíčky z lineckého těsta, oblíbené pusinky i výborný voňavý perník. Všechny děti odcházely ze školy s úsměvem – těšily se totiž na nadcházející velikonoční prázdniny a domů si nesly bohatou velikonoční nadílku.

 Mgr. Hana Jarmerová