Close

Beseda s kurátorkou mládeže OSPOD Přerov na téma: ,,Kurátor a trestní odpovědnost dětí a mládeže“

Březen 21, 2018

účastníci besedy

Dne 13. března 2018 se na naší škole uskutečnila beseda pro žáky čtvrtého až devátého ročníku k tématu trestní odpovědnosti dětí a mládeže. Akce proběhla v rámci Minimálního preventivního programu školy.

Paní Bc. Janů, sociální pracovnice a kurátorka pro děti a mládež, pracující v orgánu sociálně-právní ochrany dětí v Přerově, objasnila dětem, co je náplní její práce a jakými záležitostmi se zabývá. Vysvětlila žákům rozdílný pohled na činy, kterých se dopustí dítě ve věku do patnácti let a kterých se dopustí mladistvý ve věku od patnácti do osmnácti let. S využitím motivačního příběhu objasnila rozdíly mezi přestupky a trestnými činy a seznámila žáky s možnými následky protiprávního jednání, což je umístění dětí ve výkonu trestu, ve vazbě a v ústavní a ochranné výchově. V závěru besedy zodpověděla několik dotazů našich žáků.

Děkujeme za velmi pěknou přednášku a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Jaroslav Šiška

beseda s žáky  motivační příběh