Close

Vycházka s podzimní tématikou

Prosinec 14, 2017

 

Na plánovanou podzimní vycházku jsme se vypravili v pátek 6. září 2017. Účastnili se jí žáci  1. – 9. ročníku. Cílem naší výpravy bylo poznávat okolí města Kojetína, pozorovat změny v přírodě na zahrádkách i v polích, určovat spatřené rostliny, ptáky i zvířata. Cestou jsme si rovněž nasbírali různé podzimní plody. Kaštany jsme našli u stadionu FK Slavoj Kojetín, žaludy v parku na ulici Palackého a šípky na školní zahradě. Vše jsme následující den využili v hodinách pracovního vyučování a vytvořili výrobky pro doplnění naší podzimní výstavky instalované na chodbě školy. Den jsme zakončili opékáním špekáčků na školní zahradě. Již teď se těšíme na  další oblíbenou podzimní činnost – pouštění draků.

Mgr. Hana Jarmerová