Close

Svět a já

Prosinec 14, 2017

 

V listopadu, v závěru měsíce, se na naší škole uskutečnil projekt nazvaný ,,Svět a já“. Pro první stupeň byl pořádaný jako projektové vyučování, pro druhý stupeň jako projektový den. Žáci v rámci tohoto dne zjišťovali  jaký mají postoj ke své osobnosti, jak je vnímá jejich okolí a jak oni vnímají své okolí. Zahráli si několik her zaměřených na sebepoznání a na regulaci a upevnění fragmentů neverbálního chování – emoce.  V rámci jedné z her psali a malovali svá přání a rozhodovali, jestli si je mohou splnit sami, jestli k tomu potřebují své okolí nebo jestli ke splnění svého přání potřebují finanční prostředky. Výsledky práce žáků byly vystaveny na chodbě naší školy.

Mgr. Šišková