Close

Exkurze do OU v Křenovicích

Prosinec 14, 2017

 

Dne 25. října se vycházející žáci naší školy vypravili do Odborného učiliště a Základní školy v Křenovicích. Počasí bylo přijatelné a pěší túra po cestě do Křenovic nám při pozorování podzimní krajiny rychle uběhla. V budově učiliště nás přivítal jeho ředitel – Mgr. Plesník. Ten se stal také naším průvodcem. Po úvodním seznámení s možnostmi studia a nabídkou učebních oborů jsme se vydali na prohlídku prostor učiliště. Nejprve jsme navštívili kuchyni, ve které probíhala praktická výuka žáků prvého ročníku. Dále jsme prošli odborné učebny, dílny praktického vyučování a školní internát. Zajímavá byla návštěva u zahradníků, kde učňové tohoto oboru právě připravovali dušičkové smuteční vazby. Naši žáci měli možnost při práci v kuchyni i na zahradě pozorovat zručnost svých bývalých spolužáků, protože toto učiliště je oblíbeným místem jejich dalšího vzdělávání po ukončení základní školy. Protože se během dopoledne rozpršelo, pan ředitel nás zpět dopravil školním vozidlem.  Exkurze do učiliště se vydařila a je pravděpodobné, že i v příštím školním roce bude některý z našich žáků toto učiliště navštěvovat.

Mgr. Jaroslav Šiška