Close

Diskusní klub s Městskou policií Kojetín

Prosinec 14, 2017

 

Beseda s městskou policistkou proběhla dne 14. listopadu. Účastnili se jí žáci 5. – 9. ročníku. Policistka se zaměřila na problematiku bezpečnosti žáků v silničním provozu, dále se zabývala dodržováním pořádku v městě Kojetíně. Žáci se dozvěděli jak dbát o svoji osobní bezpečnost, jaká nebezpečí jim při pohybu po ulici hrozí, jak postupuje městská policie při řešení přestupků a jak a kde správně vyvenčit pejska. Beseda trvala jednu hodinu. V jejím závěru žáci měli možnost klást policistce dotazy. Rád bych touto cestou poděkoval Městské policii Kojetín za provedení této besedy.

Mgr. Jaroslav Šiška