Close

Rozhodnutí č. 18 – Přijetí k ZV

Zápis do 1. ročníku základní školy

a základní školy speciální

pro školní rok 2018/2019

Termín: úterý 17. dubna 2018 ve 14:00 hodin v budově Základní školy Kojetín, Sladovní 492

Co je třeba mít s sebou:

rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, cizinci pas nebo jiný doklad

  • doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) ke vzdělávání ve speciální škole

Naše škola je zřízena dle § 16 odst. 9 školského zákona, je určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

  • jsme nadstandardně vybavenou školou s bezbariérovým přístupem,
  • výuka je přizpůsobena individuálním možnostem a schopnostem žáků,
  • malý počet žáků ve třídách umožňuje zcela individuální přístup ke každému dítěti,
  • při výuce v případě potřeby využíváme pomoci pedagogického asistenta,
  • ve škole pracuje vysoce kvalifikovaný sbor pedagogických pracovníků se speciálně pedagogickou kvalifikací,
  • k dispozici je bezplatná školní družina,
  • zdarma nabízíme logopedickou péči včetně bezplatné konzultace se školním psychologem,
  • možnost zapojení v zájmovém kroužku stolního tenisu v rámci mimoškolní činnosti,
  • škola velmi úzce spolupracuje se školským poradenským zařízením.

Veškeré informace mohou zájemci získat osobně v kanceláři zástupkyně ředitele pro ZŠ a případně i telefonicky na čísle 606 624 980.

Radka Dufková

zástupce ředitele pro ZŠ