Close

Poradenské pracoviště školy

Výchovný a kariérový poradce

konzultační hodiny: 

úterý 10:00 až 10:45

Školní metodik prevence

konzultační hodiny: 

čtvrtek 10:00 až 10:45

Školní psycholog

konzultační hodiny:

pracuje jednou měsíčně, den upřesněn v měsíčním plánu práce

Logoped

průběžně podle potřeby

Sídlo školy:

752 01  Křenovice, č. p. 8