Close

Příspěvky

Beseda s kurátorkou mládeže OSPOD Přerov na téma: ,, Kurátor a trestní odpovědnost dětí a mládeže“ a beseda Centra komplexní péče Olomouckého kraje

Březen 26, 2019 Příspěvky

I v letošním školním roce se v měsíci březnu na naší škole uskutečnila beseda s kurátorkou Magistrátu města Přerova paní Bc. Vlastou Janů. Beseda byla určena pro žáky od pátého do devátého postupného ročníku. Paní Janů žákům vysvětlila pojem protiprávního jednání, trestní [klikněte zde…]

Dospívání

Březen 26, 2019 Příspěvky

beseda o dospívání

Dne 4. března a dále 13. března 2019 se se na naší škole uskutečnily dvě besedy věnované dospívání mládeže. Žáci šestého a sedmého ročníku se v nich seznamovali s průběhem dospívání – s obdobím puberty.  V prezentacích se seznámili s odlišnostmi průběhu puberty u dívek [klikněte zde…]

Puzzle, piškvorky

Březen 5, 2019 Příspěvky

Skládání puzzlů je tvůrčí činnost, která u dětí rozvíjí logické myšlení, představivost i  jemnou motoriku. Děti mají rády zejména puzzle s pohádkovými motivy. Takovéto puzzle jsme vybrali i pro školní soutěž žáků prvního stupně, která se uskutečnila ve čtvrtek 31. ledna [klikněte zde…]

Hygienické návyky

Leden 31, 2019 Příspěvky

Upevňování hygienických návyků u žáků je nedílnou součástí preventivního programu naší školy. Každoročně se tomuto tématu věnujeme pořádáním besed zvlášť pro žáky prvního a druhého stupně. Na prvním stupni je beseda zaměřena na základní hygienická pravidla, žáci hravou formou na [klikněte zde…]

Eko – Kom – Tonda obal na cestách

Leden 31, 2019 Příspěvky

V rámci podpory environmentální výchovy u dětí v naší škole, nás v dopoledních hodinách jednoho zimního dne navštívil pracovník firmy Eko – Kom. Během své přednášky děti seznámil s tím, proč je třídění odpadu v dnešní době tak důležité. Svou přednášku o odpadech, jejich třídění [klikněte zde…]

Vánoční tvoření

Leden 15, 2019 Příspěvky

Vánoční dílničky jsme uskutečnili ve čtvrtek 20. prosince 2018. Činnost žáků byla rozdělena na tři stanoviště. Na prvním stanovišti ve III. třídě vyrobili žáci pod vedením Mgr. Hany Jarmerové zajímavý svícen z  barevného vlnitého kartonu, „cédéčka“, čajové svíčky a drobné [klikněte zde…]

Projektový den ,,SVĚT A JÁ“

Listopad 28, 2018 Příspěvky

V listopadu se na naší škole opět uskutečnil den nazvaný ,,Svět a já“. Pro první stupeň byl pořádaný jako projektové vyučování, pro druhý stupeň jako projektový den. Stejně jako v předešlých letech byl zaměřený na vzájemné poznávání dětí v třídním kolektivu. V průběhu dne [klikněte zde…]