Close

Příspěvky

Hygienické návyky

Leden 31, 2019 Příspěvky

Upevňování hygienických návyků u žáků je nedílnou součástí preventivního programu naší školy. Každoročně se tomuto tématu věnujeme pořádáním besed zvlášť pro žáky prvního a druhého stupně. Na prvním stupni je beseda zaměřena na základní hygienická pravidla, žáci hravou formou na [klikněte zde…]

Eko – Kom – Tonda obal na cestách

Leden 31, 2019 Příspěvky

V rámci podpory environmentální výchovy u dětí v naší škole, nás v dopoledních hodinách jednoho zimního dne navštívil pracovník firmy Eko – Kom. Během své přednášky děti seznámil s tím, proč je třídění odpadu v dnešní době tak důležité. Svou přednášku o odpadech, jejich třídění [klikněte zde…]

Vánoční tvoření

Leden 15, 2019 Příspěvky

Vánoční dílničky jsme uskutečnili ve čtvrtek 20. prosince 2018. Činnost žáků byla rozdělena na tři stanoviště. Na prvním stanovišti ve III. třídě vyrobili žáci pod vedením Mgr. Hany Jarmerové zajímavý svícen z  barevného vlnitého kartonu, „cédéčka“, čajové svíčky a drobné [klikněte zde…]

Projektový den ,,SVĚT A JÁ“

Listopad 28, 2018 Příspěvky

V listopadu se na naší škole opět uskutečnil den nazvaný ,,Svět a já“. Pro první stupeň byl pořádaný jako projektové vyučování, pro druhý stupeň jako projektový den. Stejně jako v předešlých letech byl zaměřený na vzájemné poznávání dětí v třídním kolektivu. V průběhu dne [klikněte zde…]

Vycházka podzimní přírodou

Září 14, 2018 Příspěvky

vycházka do přírody

V pátek 4. září jsme se společně, celá naše škola, vydali na plánovanou podzimní vycházku. Cílem našeho putování po okolí města Kojetína bylo poznávání přírodních krás, pozorování změn v podzimní přírodě, na zahrádkách a v polích. Také jsme společně poznávali a pojmenovávali stromy, [klikněte zde…]

Co dělat

Červen 28, 2018 Příspěvky

přenos zraněného

Dne 28. června 2018 proběhl na naší základní škole projektový den a projektové vyučování s názvem „Co dělat“ (člověk za mimořádných událostí).  V přípravném období se nejprve žáci seznámili s typy  rizikových situací, jejich řešením a s chováním při vyhlášení evakuace obyvatelstva. Následně zhlédli [klikněte zde…]