Close

Akce školy

ČERVEN 2019

Datum

 

akce, čas

 

 

 

3.6.
Den dětí
Den zdravé výživy a zdravého životního stylu
5. 6.
Tvořivé dílničky zaměřené na romskou kulturu, tradice, romská literatura – pracovnice Nové školy, o.p.s.
7.6.
Rediagnostika žáků SPC Hranice
10. 6
Setkání nejlepších žáků s představiteli města
12. 6.
Vědomostní soutěž Moudrá sova, Bystrá liška a Zvídavý Neználek – Přerov
17. 6.
Rediagnostika SPC Hranice
24. 6.
Závěrečná pedagogická rada
Klasifikace prospěchu a chování za školní rok 2018/2019
Absence žáků ve šk. roce 2018/2019
Zprávy předsedy MS o činnosti
Vyhodnocení Minimálního preventivního programu
Vyhodnocení výchovného poradenství ve šk. roce 2018/2019
25. 6.
Poznávání regionu – Chropyně (zámek, naučná stezka)
26.6.
Zábavné odpoledne pro žáky
13,30 – 16,00 hodin
26. 6.
Běh proti drogám
27. 6.
Co dělat… projektový den (ŠVP) 8. – 9. ročník
Projektové vyučování 1. – 7. ročník
28. 6.
Ukončení školního roku, rozloučení s 9. ročníkem, provést poučení žáků o BOZP
průběžně
MPP: přednáška, beseda – „Prevence HIV, AIDS“ 8. a 9. ročník
24. – 26. 6 dle počasí
Úklid areálu školy, vyplevelení školního pozemku a květinového záhonu
Organizace školního roku 2018/2019

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne proběhnou od 18. 2. – 24. 2. 2019

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.