Close

Akce školy

Akce školy v měsíci dubnu
3. 4.
Jarní setkání školních metodiků prevence
5. 4.
Okresní kolo soutěže ve stolním tenisu chlapců
9. 4.
Pedagogická rada od 14,00
9. 4.
Třídní schůzky
10. 4.
Zahájení kurzu plavání 1. – 3. ročník
11. 4.
Barevný den
– projektové vyučování 1. – 7. roč.
– projektový den 8. – 9. roč.
12. 4.
Oživly tradice – velikonoce na Hané – nádvoří VIC Kojetín
15. 4.
Dopravní hry I. st.
16. 4.
Zápis do 1. ročníku základní školy a základní školy speciální


17. 4.
Velikonoční dílna
25. 4.
Školní kolo dopravní soutěže II. st.
30. 4.
Den Země – projektové vyučování, projektový den 7. -9. roč.
průběžně
Velikonoční výstavka
Do 30. 4.
MPP: Přednáška, beseda – „Sex a láska“ 8. a 9. r.
Do 27. 4.
Výtvarná soutěž s dopravní tématikou
Do 30. 4.
Bylinková zahrádka
Organizace školního roku 2018/2019

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne proběhnou od 18. 2. – 24. 2. 2019

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.