Close

Dospívání

Březen 26, 2019

beseda o dospívání

Dne 4. března a dále 13. března 2019 se se na naší škole uskutečnily dvě besedy věnované dospívání mládeže. Žáci šestého a sedmého ročníku se v nich seznamovali s průběhem dospívání – s obdobím puberty.  V prezentacích se seznámili s odlišnostmi průběhu puberty u dívek a chlapců. Poznali, jaké změny probíhají v tomto období po psychické stránce, zjistili také, jak se mění jejich tělo fyzicky. Dále zhlédli dokumentární film věnovaný tomuto období života. Poslední část besedy byla věnována diskusi a zopakování nabytých poznatků. Minimální preventivní program věnuje dospívání žáků velkou pozornost. K tomuto tématu se žáci následně vracejí v biologii, jazyku českém, ale i v ostatních předmětech. Správné pochopení změn probíhajících v tomto období přispěje k překonání ostychu a nedorozumění spojených  s dospíváním a zráním člověka.

Mgr.  Jaroslav Šiška

beseda projekce

V rámci akce – Dospívání –  pořádané příspěvkovou organizací Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce. Záznamy mohou být zveřejněny na webu organizátora akce. Příspěvková organizace Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.