Close

Beseda s kurátorkou mládeže OSPOD Přerov na téma: ,, Kurátor a trestní odpovědnost dětí a mládeže“ a beseda Centra komplexní péče Olomouckého kraje

Březen 26, 2019

I v letošním školním roce se v měsíci březnu na naší škole uskutečnila beseda s kurátorkou Magistrátu města Přerova paní Bc. Vlastou Janů. Beseda byla určena pro žáky od pátého do devátého postupného ročníku. Paní Janů žákům vysvětlila pojem protiprávního jednání, trestní odpovědnosti mládeže, zabývala se rozdíly mezi přestupky a trestnými činy. Žáci poznali způsob řešení přestupků a odlišnosti při řešení trestných činů. Kurátorka se zabývala i možnostmi ukládaných trestů. Pro objasnění využívala motivační příběhy. Žáci se v nich učili posoudit vzniklé situace a určovali, zda se jednalo o přestupek, či trestný čin. Byli také upozorněni na povinnost vyřídit si občanský průkaz nejpozději do jednoho měsíce od dovršení patnácti let věku. V závěru besedy kurátorka odpovídala na jejich četné dotazy.

Další besedu pro naše žáky připravilo Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji.

Žáci ve skupinách plnili nejrůznější úkoly, komunikovali s pracovnicemi centra, hravou a poutavou formou se seznamovali s nebezpečím návykových hazardních a počítačových her, poznali rizika užívání drog. V závěru besedy společně vytvořili plakát zobrazující nebezpečí  závislostí pro člověka. . Děkujeme za velmi pěkné besedy a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Jaroslav Šiška

   

V rámci akce – Beseda s kurátorkou mládeže OSPOD Přerov na téma: ,, Kurátor a trestní odpovědnost dětí a mládeže“ a beseda Centra komplexní péče Olomouckého kraje –  pořádané příspěvkovou organizací Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce. Záznamy mohou být zveřejněny na webu organizátora akce. Příspěvková organizace Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.