Close

Projektový den ,,SVĚT A JÁ“

Listopad 28, 2018

V listopadu se na naší škole opět uskutečnil den nazvaný ,,Svět a já“.

Pro první stupeň byl pořádaný jako projektové vyučování, pro druhý stupeň jako projektový den. Stejně jako v předešlých letech byl zaměřený na vzájemné poznávání dětí v třídním kolektivu. V průběhu dne žáci formou her a prožitkových činností zkoušeli, jak zlepšit komunikaci mezi sebou. Zaměřili se na rozvoj komunikace, prezentaci sebe sama, zamýšleli se nad tím, jací jsou, co je baví, co dokážou, v čem by se chtěli zlepšit a co by na sobě chtěli změnit. Každá třída si průběh celého dne zhodnotila v diskuzním kruhu. Prezentace z tohoto dne jsou vystaveny v prostorách naší školy.

Mgr. Monika Šišková

V rámci akce – Projektový den ,,SVĚT A JÁ“-  pořádané příspěvkovou organizací Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce. Záznamy mohou být zveřejněny na webu organizátora akce. Příspěvková organizace Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.