Close

Výtvarná soutěž „Podzim“

Listopad 27, 2018

děti

byla vyhlášena 1. října 2018, účastnili se jí  žáci 1.- 9. ročníku.  Z každého ročníků byly třídou vybrány ty nejzdařilejší práce, které byly vystaveny na chodbě školy. Během týdne se mohli žáci zúčastnit tajného hlasování a spolu s pedagogickými pracovníky vybrat ta nejzdařilejší díla. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií. V kategorii 1. – 5. ročníku získal  1. místo Diego Mižikár, 2. místo Václav Miko a 3. místo Kristián Goga. V kategorii 6. – 9. ročníku byla na 1. místě Agnesa Čuriová, na 2. místě Justin Čuri a na 3. místě se umístil Oliver Mižikár. Všechny výtvory byly velmi zdařilé a pochvalu si zaslouží všichni účastníci soutěže.

Mgr. Hana Jarmerová

nástěnka1   nástěnka 2

V rámci akce – Výtvarná soutěž „Podzim“- pořádané příspěvkovou organizací Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce. Záznamy mohou být zveřejněny na webu organizátora akce. Příspěvková organizace Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.