Close

Diskusní klub s městskou policií

Listopad 27, 2018

policisté

Dne 8. listopadu se na naší škole uskutečnila beseda s policisty Městské policie Kojetín.

Besedy se zúčastnili žáci od čtvrtého vyučovacího ročníku. Žáci se dozvěděli, co ve své práci policisté dělají, jaká jsou telefonní čísla pro nahlášení nebezpečné situace, co je to tísňová linka.

Beseda byla zaměřena na město Kojetín. Žáci byli mimo jiné upozorněni na nebezpečná místa pro přecházení vozovky a důležitost používání ochranné přilby při jízdě na kole. Zopakovali si  základní pravidla správného chování chodce a cyklisty v silniční dopravě. Byla probrána bezpečnost dětí na hřištích a nebezpečí nálezu injekčních stříkaček. Policisté žáky nabádali k slušnému chování v ulicích města. Postěžovali si na časté problémy s majiteli psů, kteří po svých  čtyřnohých mazlíčcích neuklízejí výkaly. Preventivní akce byla spojena s četnými dotazy žáků, bylo vidět, že o danou problematiku mají zájem. Již dnes se těšíme na návštěvu policistů v naší škole v příštím školním roce.

Mgr. Jaroslav Šiška

V rámci akce – Diskusní klub s městskou policií-  pořádané příspěvkovou organizací Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce. Záznamy mohou být zveřejněny na webu organizátora akce. Příspěvková organizace Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.