Close

Vycházka podzimní přírodou

Září 14, 2018

vycházka do přírody

V pátek 4. září jsme se společně, celá naše škola, vydali na plánovanou podzimní vycházku. Cílem našeho putování po okolí města Kojetína bylo poznávání přírodních krás, pozorování změn v podzimní přírodě, na zahrádkách a v polích. Také jsme společně poznávali a pojmenovávali stromy, rostliny, ptáky a zvířata. Cestou jsme si vyprávěli a srovnávali práci na poli v dnešní a v dřívější době. Den jsme zakončili na školní zahradě společným opékáním špekáčků.

Mgr. Monika Šišková

podzimní příroda - vycházka

V rámci akce – Vycházka podzimní přírodou-  pořádané příspěvkovou organizací Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce. Záznamy mohou být zveřejněny na webu organizátora akce. Příspěvková organizace Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.