Close

Návštěva knihovny

Leden 10, 2018

vystoupení knihovnice

 

V měsíci prosinci jsme byli pozváni na předvánoční návštěvu místní knihovny. Paní knihovnice děti přivítala a následně jim přečetla několik básniček, povídek a ukázek z dětských knih. Vše bylo zaměřeno na předvánoční období. Děti velmi pozorně poslouchaly. Před vyprávěním a čtením o vánocích děti paní knihovnici, aby si odpočinula, zarecitovaly několik zimních a vánočních básniček.

návštěva v knihovně žáci v knihovně žákyně v knihovněNávštěva knihovny se jim moc líbila. Byly také velmi potěšeny, že si mohou celou knihovnu a hlavně knihy, prohlédnout. Už se těšíme, co dalšího si pro nás knihovna připraví v příštím roce.

Mgr. Monika Šišková