Close

Přijetí reprezentantů starostou města

Prosinec 22, 2017

starosta města

Žáci Odborného učiliště a Základní školy Křenovice, pracoviště Základní škola Kojetín, Sladovní 492 se v listopadu zúčastnili Mistrovství České republiky ve stolním tenisu žáků speciálních škol. Jejich účast na tomto turnaji byla velmi úspěšná. Agnesa Čuriová si do Kojetína přivezla titul Mistr České republiky v kategorii dívek. Ani zbývající členové naší výpravy se v tomto turnaji neztratili a se ctí bojovali o co nejlepší umístění.

Všichni členové této úspěšné reprezentace byli po návratu přijati panem starostou ing. Jiřím Šírkem na radnici města. Naši žáci měli možnost podělit se o velké množství zážitků z této velmi úspěšné akce. Pan starosta jim za reprezentaci města Kojetína poděkoval a odměnil je drobnými dárky.

Chtěla bych touto cestou poděkovat vedoucí družstva našich reprezentantů paní Mgr. Aleně Dufkové za skvělou přípravu svých svěřenců. Bez její mnohaleté, trpělivé práce se žáky naší školy by nemohli těchto vynikajících výsledků dosáhnout. Díky jejímu úsilí mohli účastníci závěrečném vyhlášení výsledků několikrát slyšet název naší školy Základní škola Kojetín.

Radka Dufková, zástupce ředitele pro základní školu